Förberedelser

När och varför använda cURL?

Du kan ta're lugnt!

Kanske vi går igenom förkortningar och annan terminologi (ord) som är helt nya och känns underliga. Det är ju därför vi gör detta, så att du kan lära dig.
Ställa gärna frågor medan workshopen pågår!

Vad vi kommer gå igenom

Sammanfattning

HTTP GET-anrop

$ curl -v https://46elks.com/hej
> GET /hej HTTP/1.1
> Host: rupert.devel
> User-Agent: curl/7.64.0
> Accept: */*

HTTP-svar

< HTTP/1.1 200 OK
< Server: nginx/1.14.2
< Date: Tue, 29 Sep 2020 07:51:16 GMT
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Content-Length: 106
< Connection: keep-alive
< Vary: Accept-Encoding

<html>
 <head>
  <title>Hej!</title>
 </head>
 <body>
  <p>Hej från 46elks!</p>
 </body>
</html>

Testa!

$ curl wttr.in/uppsala

HTTP POST-anrop

curl https://api.46elks.com/a1/sms \
  -u <api_username>:<api_password> \
  -d from=CurlyElk \
  -d to=+46766861004 \
  -d message="Bring a sweater, it's cold outside"

Flaggor

$ curl -H "Accept-Language: sv_SE" http://46elks.com/hej
$ curl -H "Accept-Language: en_US" http://46elks.com/hej
$ curl -H "Accept-Language: pt_BR" http://46elks.com/hej
$ curl -H "Accept-Language: pl_PL" http://46elks.com/hej
$ curl -H "Accept-Language: sv_PIRAT" http://46elks.com/hej

Protokoll

JobTech Dev

Intressanta länkar